ავტონომიური ტრანზაქცია


როგორც თქვენთვის ცნობილია Oracle ტრანზაქციული მონაცემთა ბაზაა.
ზოგ შემთხვევაში (მაგალითად ლოგირების დროს) მცირე დისკომფორტი გვექმნება ამის გამო. ტრანზაქცია თუ დაროლბექდა მოგვიწევს “ფოკუსები” ვატაროთ (error ავღძრათ და exceptions ბლოკში კომიტები ვაკეთოთ 🙂 და ა.შ.).

გამოსავალი ძალიან მარტივია. Oracle საშუალებას გვაძლევს ტრანზაქციის დროს დავიწყოთ ახალი ავტონომიური ტრანზაქცია. ამისთვის კი საჭიროა ანონიმური ბლოკი/ფუნქცია/პროცედურა (და ა.შ.) ავღწეროთ როგორც ავტონომიური ტრანზაქცია.

PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;

დატოვეთ კომენტარი